ss
Mobilna utovarna rampa hidraulička

Uz pomoć mobilne utovarne rampe hidrauličke se lako rješavaju problemi utovara i istovara kamiona, kontejnera.

Saznajte više